Lưu ý: ae nạp thẻ vui lòng đợi adm xét duyệt tầm 3-5p. thanh toán bằng atm giảm 20%! thắc mắc liên hệ adm Đức Dũng hoặc Hoàng Anh

Tài khoản #90 - 80,000đ

Bạc II - 8 Skin - 19 Tướng

Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game