Lưu ý: ae nạp thẻ vui lòng đợi adm xét duyệt tầm 3-5p. thanh toán bằng atm giảm 20%! thắc mắc liên hệ adm Đức Dũng hoặc Hoàng Anh

Tài khoản #81 - 120,000đ

Bạc I - 7 Skin - 23 Tướng

Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game