Lưu ý: ae nạp thẻ vui lòng đợi adm xét duyệt tầm 3-5p. thanh toán bằng atm giảm 20%! thắc mắc liên hệ adm Đức Dũng hoặc Hoàng Anh

Tài khoản #76 - 60,000đ

Vàng I - 8 Skin - 17 Tướng

Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game