Lưu ý: ae nạp thẻ vui lòng đợi adm xét duyệt tầm 3-5p. thanh toán bằng atm giảm 20%! thắc mắc liên hệ adm Đức Dũng hoặc Hoàng Anh

Tài khoản #430 - 420,000đ

Vàng IV - 25 Skin - 31 Tướng

Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game Shop acc game